polni_den_kminu_2017_pozvanka

V současné době připravuje PGRLF nová pravidla pro další kolo podpory investičních a provozních úvěrů (odkaz na pravidla předcházejícího kola http://www.pgrlf.cz/programy/uvery-a-zajisteni/).

V rámci těchto programů by měli mít možnost v připravovaném kole čerpat i pěstitelé LAKR, lnu a konopí. S ohledem na podmínky PGRL je však zapotřebí, aby v rámci podání Jednotné žádosti (příjem právě probíhá) pěstitelé LAKR a lnu a konopí, kteří by případně zvažovali podání žádosti na PGRLF,  dobrovolně tyto rostliny deklarovali. Minimální výměry LAKR 0,25 ha, konopí nebo lnu 0,5 ha.

 

jarní seminář pro pěstitele kmínu 2017

14. března 2017 se od 9:30 konal v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě jarní seminář pro pěstitele kmínu, který pořádal Český kmín, z.s. ve spolupráci s Agritec Plant Research s.r.o. Po semináři následovala členská schůze členů sdružení.

Pozvánka

na jarní seminář pro pěstitele kmínu,

který pořádá spolek „Český kmín, z.s.“ ve spolupráci s firmou AGRITEC PLANT RESEARCH s.r.o. Šumperk .

  Seminář se koná dne 14. března 2017 v 9.30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.

Vážení pěstitelé kmínu,

dobrá zpráva v novém roce. Proběhla registrace herbicidního přípravku Laudis do kmínu od firmy Bayer AG. Registrovaná dávka přípravku je 2,25 l/ha. Podrobněji zde.

Registrace Laudisu proběhla na základě žádosti společnosti Agritec a souhlasu firmy Bayer AG o jeho registraci v rámci tzv. minoritní indikace. Výsledky pokusů, které byly přiloženy k žádosti byly získány za podpory MZe ČR v rámci "funkčního úkolu".

 

V úterý 6.12.2016 proběhne v prostorách hotelu Slunce zasedání představenstva a kontrolní komise spolku Český kmín. Kromě vyhodnocení letošní sezóny (nejen s kmínem) bude představenstvo jednat o přípravě semináře pro pěstitele kmínu (únor 2017) a také o polním dnu kmínu (červen 2017).

Na webu www.agromanual.cz je k přečtení článek o herbicidní ochraně kmínu, jak dvouletého, tak ozimého. Článek tištěně vyjde v Úrodě 10/2016. Autor článku: Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., Agritec Šumperk.

Předběžná pozvánka:

Polní dny kmínu se budou konat ve čtvrtek 30. června 2016 v Agritecu Šumperk od 9:30 hodin. Pozvánka s programem je zde. Těšíme se na setkání.

Prokop Šmirous

Ve středu 16.3.2016 se ve Větrném Jeníkově uskutečnil tradiční Jarní seminář pro pěstitele kmínu.

Úvodem předseda sdružení Ing. Linhart přivítal hosty a připomenul, že sdružení bylo založeno právě před 20 lety na setkání v Mendelově univerzitě. Krátce se k 20 leté historii vyjádřil Ing. Kameník (čestný předseda sdružení) a Ing. Kocourková, CSc. (zakládající člen sdružení). Během 20 let dokázalo sdružení mimo jiné získat známku chráněné označené původu "Český kmín", seznamovat veřejnost s předností kvality českého kmínu, podporovat výzkum a šlechtění této významné komodity ze skupiny LAKR.

Odborná část se věnovala technologii pěstování kmínu, zejména fungicidní a herbicidní ochraně. Přednášky odborníků z firmy Agritec jsou dostupné po přihlášení do členské sekce webu.