Úvodní slovo předsedy sdružení Český kmín

Zájmové sdružení Český kmín je sdružení fyzických a právnických osob, které se v České republice zabývají pěstováním, zpracováním a obchodem s kmínem. Sdružení bylo založeno na základě požadavků praxe 21.2.1996 na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.

 

Intenzivní šlechtění vyvolalo i intenzivní zapojení vědy a výzkumu do této oblasti. Do problematiky jsou tak zapojeni pracovníci výzkumných pracovišt a zástupci zemědělských univerzit. V současné době jsou to pracovníci AGRITEC Šumperk a Mendelovy univerzity Brno.

 

V roce 2004 podalo sdružení žádost o označení původu Český kmín v rámci EU. Po čtyřletém úsilí se podařilo tuto žádost obhájit. Od tohoto roku, to je 2008, je komodita Český kmín držitelem chráněného označení původu v rámci EU.

 

Česká republika má vhodné specifické podmínky pro pěstování kmínu, dané půdní skladbou a přírodními podmínkami s návazností na tradice, neboť dlouhodobá zkušenost v pěstování kmínu je zde nenahraditelná. To nás zavazuje k další cílevědomé práci na tomto úseku.

 

 

Prezentace Jarní seminář kmí...

3. duben 2019

Prezentace z Jarního semináře kmínu 2019, který se konal v Havlíčkově Brodě, jsou dostupné po přihlášení (index.php?option=com_content view=category id=10 Itemid=254)....

Situační a výhledová zpráva ...

3. duben 2019

V březnu 2019 vydalo MZe ČR novou Situační a výhledovou zprávu LAKR, která je dostupná také elektronicky na potálu MZe, na adrese: https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/zemedelstvi/ros...

Jarní seminář pro pěstitele ...

26. únor 2019
Jarní seminář pro pěstitele kmínu a členská schůze 14. 3. 2019

Vážení pěstitelé, Český kmín, z.s. Vás ve spolupráci s firmou Agritec Plant Research s.r.o. zve na jarní seminář pro pěstitele kmínu, který se koná ve čtvrtek 14. března 2019 od 9...

Kontakt

Český kmín, z.s.
č.p. 49, 582 76 MALEČ
IČ: 62696025
Spisová značka: L 9320 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Ing. Josef Linhart – předseda představenstva
Mobil.: 606 644 679
Email: info@ceskykmin.cz