Úvodní slovo předsedy sdružení Český kmín

Zájmové sdružení Český kmín je sdružení fyzických a právnických osob, které se v České republice zabývají pěstováním, zpracováním a obchodem s kmínem. Sdružení bylo založeno na základě požadavků praxe 21.2.1996 na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.

 

Intenzivní šlechtění vyvolalo i intenzivní zapojení vědy a výzkumu do této oblasti. Do problematiky jsou tak zapojeni pracovníci výzkumných pracovišt a zástupci zemědělských univerzit. V současné době jsou to pracovníci AGRITEC Šumperk a Mendelovy univerzity Brno.

 

V roce 2004 podalo sdružení žádost o označení původu Český kmín v rámci EU. Po čtyřletém úsilí se podařilo tuto žádost obhájit. Od tohoto roku, to je 2008, je komodita Český kmín držitelem chráněného označení původu v rámci EU.

 

Česká republika má vhodné specifické podmínky pro pěstování kmínu, dané půdní skladbou a přírodními podmínkami s návazností na tradice, neboť dlouhodobá zkušenost v pěstování kmínu je zde nenahraditelná. To nás zavazuje k další cílevědomé práci na tomto úseku.

 

 

Český kmín na Radiožurnálu...

12. říjen 2018

Poslechněte si rozhovor s Pavlem Maurerem o českém kmínu na stránkách Radiožurnálu (https://radiozurnal.rozhlas.cz/jsme-kminovou-velmoci-pripomina-pavel-maurer-mala-hneda-seminka-m...

Olej z českého kmínu získal ...

21. červen 2018

Na základě hodnotitelské komise byla oleji za studena lisovaného z českého kmínu (dodavatel kmínu ZD Maleč) uděleno ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina pro rok 2018. V let...

Kontakt

Český kmín, z.s.
č.p. 49, 582 76 MALEČ
IČ: 62696025
Spisová značka: L 9320 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Ing. Josef Linhart – předseda představenstva
Mobil.: 606 644 679
Email: info@ceskykmin.cz